A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján

2012. május 2. Dr. Dallos Zoltán

"A bírósági végrehajtás igen mostoha jogterületnek tekinthető. Az önálló (törvényszéki) bírósági végrehajtók eljárása, valamint a bíróságok végrehajtással kapcsolatos döntései – egységes joggyakorlat hiányában – még a megszokottnál is eltérőbbek. A bíróságokon a bírósági végrehajtással, mint nemperes eljárással kapcsolatos döntések meghozatalában általánosságban a bírósági titkárok vesznek részt, akik magukra vannak hagyva döntéseik meghozatalakor, figyelemmel arra, hogy a bírósági végrehajtással kapcsolatos bírósági határozatok, kollégiumi vélemények száma csekély, jogegységi határozat pedig végrehajtás témakörében nem is született. Ennek az az oka, hogy a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatos elsőfokú bírósági döntésekkel szembeni jogorvoslatokat másodfokon a törvényszékek bírálják el, így a bírósági végrehajtást érintő jogkérdések el sem jutnak olyan magasabb szintű bírósági fórumokig, amelyeknek feladata a joggyakorlat egységesítése.[...]

[...]E tanulmányban is olyan jogintézmények problémáiról írok, amelyek munkám során gyakorlatban merültek fel, és amelyekre a Vht. szabályai nem nyújtanak egyértelmű válaszokat."

Dr. Dallos Zoltán a Kisvárdai Városi Bíróság titkára.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG