Gondolatok a magyar ombudsman rendszer átalakítása kapcsán - Rendhagyó recenzió Gabriele Kucsko-Stadlmayer: Europäische Ombudsman-Institutionen c. munkájáról az új magyar szabályozás tükrében

2012. július 17. Dr. Veres Zoltán

Gabriele Kucsko-Stadlmayer: Europäische Ombudsman-Institutionen című munkája a Springer Kiadónál jelent meg 2008-ban Bécsben, német és angol nyelven egyaránt. A kötet jelentőségét az is mutatja, hogy – igaz nem a mű egésze, hanem csak az összehasonlító jogi elemzés és az egyes országok közül a magyar szempontból jelentősnek tűnő államok bemutatása (mintegy 290 oldal a csaknem 600 oldalas eredeti műből) – magyar fordításban is megjelent. A Magyar kiadás abban is eltér az eredetitől, hogy a hazai ombudsmani rendszert nem a kötet 2007-es állapotokat tükröző kutatásai alapján, hanem a 2008-as változásokat is tartalmazó Utószó keretében tárgyalja. A hazai biztosi rendszer azonban a 2012. januárjában hatályba lépő rendelkezések következtében ismét jelentős átalakuláson megy keresztül, ezért az új szabályok elemzésével külön is foglalkozunk.

letöltés