Újabb jogkérdések a végrehajtás során alkalmazandó végrehajtói letiltás és a pénzügyi intézménynél kezelt összegre kiadott azonnali beszedési megbízás alkalmazása során

2013. március 29. dr. Szigeti István

Újváriné dr. Csűrös Gyöngyi bírósági titkár a Jogi Fórum internetes portál weboldalán publikálta azon tanulmányát, amely jelen írás alapjának tekinthető, és egyben kritikájaként szolgál. A publikáció készítője írásában – mint ahogyan azt annak címe is megjelölte – kiemelten foglalkozott a végrehajtási eljárás során lefoglalt vagyontárgyak foglalás alóli feloldásának kérdéseivel. Ennek kapcsán a tanulmány külön részben érintette a pénzforgalmi szolgáltatónál az adós javára kezelt pénzeszközök, illetve az adós munkabéréből történő letiltásból származó levonások, mint végrehajtói intézkedések kettősségének jogproblémáját.

Jelen tanulmány célja az, hogy más aspektusból is megvilágítsa ezen jogintézmények alkalmazása során felmerülő jogproblémákat, körüljárja és megválaszolja a pénzkövetelések végrehajtásával kapcsolatban feltárt gyakorlati kérdéseket.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
VÉGREHAJTÁSI JOG