A közösségi jog létrejötte, fejlõdése, különös tekintettel az Európai Bíróság jogfejlesztõ tevékenységére

2001. november 21. Dr. Fülöp Botond
letöltés

7. Irodalomjegyzék

· Waldemar Hummer - Bruno Simma - Christoph Vedder - Frank Emmert: Europarecht in Fallen. Nomos Verl.-Ges., Baden-Baden, 1991.
· Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Kiadta a Magyar Országgyülés, Budapest, 1999.
· Kecskés László: EK jog és jogharmonizáció. Közgazdasági és Jogi Könnyvkiadó, Budapest,1995.
· Alberto J. Gil Ibanez: A közösségi jog ellenõrzése és végrehajtása. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
· Versenyjogi esetek - Az Európai Bíróság joggyakorlata. Szerk.: Boytha Györgyné, Hargita Árpád, Sárai József, Tóth Tihamér. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
· Jog és filozófia. Szerk.: Dr.Varga Csaba. Budapest, 1998.
· Helmut Coing: A jogfilozófia alapjai. Osiris Kiadó. Budapest, 1996.
· Európai közjog és politika. Szerk.:Kende Tamás. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
· Hamilton-Madyson-Jay: A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.
· Alkotmánybíráskodás és alkotmányértelmezés. Szerk.: Paczolay Péter. Budapest, 1995.
· Kecskés László - Maczonkai Mihály: Jogalkalmazásunk elõtt alló feladatok az európai jogi harmonizáció folyamatában. Jogtudományi Közlöny 2/99:73-83.
· Dr.Tóth Beáta: Az Európai Bíróság az európai jogegység szolgálatában. Bírósági Határozatok Melléklete 2/97:26-32
· René Barents: Elõzetes döntési eljárás és a jogállamiság az Európai Unióban. Jogtudományi Közlöny 3/99: 111-115.
· Dr. Király Miklós: Egy befolyásos jogalkalmazó: az Európai Bíróság. Közjegyzõk Közlönye 7-8/97:3-7.
· Dr. István Tünde: Az Avocat Général szerepe az Európai Közösségek Bírósága elõtt. Európa Melléklet. A Bírósági Határozatok Melléklete. 4/97:40-47.
· Dr. Blutman László: Elõzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon: a szükségesség feltétele. Jogtudományi Közlöny 12/99:541-548.
· Király Miklós: Az Európai Közösség Alapító Szerzõdésének közvetlen hatálya és a diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 7-8/97:331-336.
· Dr. Katona Géza: Frankovich ítélet, avagy a magányos precedens. Magyar Jog 3/96 :152-156.
· Ifj. dr. Gátos György: Társulási megállapodások az Európai Közösségek Bíróságának jogértelmezése tükrében. Magyar Jog 8/93: 497-498.o.
· Dr. Blutman László: Európai Bíróság: jogértelmezés kontra jogalkalmazás. Magyar Jog 1/99.:42-50.
· Kecskés László - Róna András: Az Európai Bíróság - múlt, jelen és jövõ. Jogtudományi Közlöny 7-8/97: 331-336.
· Kecskés László - Róna András: Még egyszer az Európai Bíróságról. Jogtudományi Közlöny 6/99: 257-263.
· Paczolay Péter: Az Európai Közösségek Bíróságának politikai legitimációja Politikatudományi Szemle 4/99: 5-21.
· Dr. Blutman László: Európai Bíróság - az elõzetes döntési eljárás tárgyát képezõ jogszabályok. Európai Tükör 5/98: 61-75.
· Ifj. dr. Gátos György: A Bosman-ügy - több, mint futball. Magyar Jog 2/97: 93-99.
· Kecskés László: A tagállamok jogharmonizációs kötelezettségének megítélése és kikényszerítése az Európai Bíróság joggyakorlatában. Bírósági Határozatok Melléklete 2/97: 5-25.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
TANULMÁNY