A gondnoksági perek sajátosságai a Nyíregyházi Városi Bíróság 2012. évi joggyakorlatában

2013. július 30. dr. Juhász Endre

A 2001. évi XV. törvény alapjában megváltoztatta a gondnoksági perek törvényi hátterét. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság elrendelése már nemcsak általános jelleggel, hanem meghatározott ügycsoportokban is lehetségessé vált. A gondnokság felülvizsgálatának intézménye is bevezetésre került. 2012. évtől a gondnoksági perekben kell döntenie a bíróságnak a gondnokoltak választójogáról is. A tanulmány a 2012. évi joggyakorlatot vizsgálja a Nyíregyházi Városi Bíróságon. Kitér az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) által bevezetésre kerülő változásokra, és a joggyakorlatban várható új problémákra.

A Szerző a Nyíregyházi Járásbíróság bírája.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
POLGÁRI JOG
JOGGYAKORLAT