A magyarországi közbeszerzési kartellek és gazdasági, jogi hatásaik

2013. szeptember 13. dr. Mikó Sándor

A dolgozat a magyarországi közbeszerzési kartelleket, valamint gazdasági, jogi hatásaikat vizsgálja. A Szerző az első részben a kartelleket általában, valamint fogalmi összetevőiket, a második részben útépítési, épületek kivitelezésével és informatikai közbeszerzési kartellekkel kapcsolatos jogeseteket elemez és vizsgál. A harmadik részben a közbeszerzési kartellek gazdasági károkozását, míg a negyedik részben e kartelltípus versenyjogi, közbeszerzési, büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeit ismerteti.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
VERSENYJOG