Alkotmányreform Romániában - közjog és politika

2002. március 8. Veress Emõd
letöltés

Az SZDP politikai programjában szerepel a magántulajdon garantálása és a köztulajdon alkotmányos szabályozásának javítása, és nagy horderejû az igazságszolgáltatás függetlenségének erõsítése. Európai Uniós jelentésekben, országelemzésekben mindig visszatér, hogy Romániában elõfordul az igazságszolgáltatásba való politikai beavatkozás. Az SZDP programban szerepel, de nincs részletesen kifejtve a nemzeti kisebbségek identitásának megõrzését szolgáló alkotmányos keretek bõvítése is.
Az RMDSZ 2001 augusztus végén hozott létre egy bizottságot, hogy kidolgozzák a Szövetség javaslatait. Ezt meg is tették, a dokumentum címe Propunerile Uniunii Democrate Maghiare din România vizând reforma Constituþiei României din 1991. Ez is politikai program, egy alapos, megfontolt irat. Központi elemei: Románia nemzetállami meghatározásának a törlése, az európai integráció, a határon túli románságért való felelõsség, a kisebbségi anyanyelvhasználat alkotmányos elismerése, a hatalommegosztás, alapvetõ emberi jogként meghatározni a tiszta környezethez való jogot, a tulajdonjog kérdése, intézményi reform, amelynek keretében különös hangsúly esik a törvényhozás hatékonyabbá tételére a demokratikus elvek bármilyen sérülése nélkül, parlamentáris köztársaság (az államfõt a Parlament választaná meg), a közigazgatás reformja stb.

Lehetséges-e az alkotmánymódosítás?

Alapvetõ kérdés, hogy az adott politikai körülmények között egyáltalán megvalósítható-e az alkotmánymódosítás.
A nyáron úgy tûnt, hogy a Nãstase-kabinet nagy lendülettel lát hozzá az alaptörvény módosításához.
A kormánypárt ilyen irányú programjában szeptember 15-ét jelölte meg az alkotmányreform kezdõ dátumának; ekkor kellett volna létrejönnie az alkotmánymódosító törvényt elõkészítõ, politikai és szakmai jellegû bizottságnak. Ez nem történt meg azóta sem: közbejött az Egyesült Államok elleni terrortámadás, a Vadim Tudor keltette újabb botrányok, a költségvetés kidolgozása és benyújtása…
Az alkotmányreform beindítása egyértelmûen és kizárólagosan a (kisebbségben kormányzó) Szociáldemokrata Párt akaratától függ. Itt elsõsorban az tevõdhet fel, hogy õk mikor akarják az alkotmányreformot. Vagy egyáltalán, ismerve a fennálló politikai helyzetet és közjogi tényállást, egyáltalán megvalósíthatónak tartják-e az általuk elképzelt, programjukkal egyezõ alkotmányreformot. Nãstase legutolsó nyilatkozata szerint 2002 lesz az alkotmánymódosítás éve, és az alkotmánymódosítást jóváhagyó népszavazásara 2003 elején kerül sor. Ha ennél jobban megkésik az alkotmányreform, akkor a választások közelsége végett, véleményem szerint, a közös álláspont kialakítása lehetetlen lesz.
Politikai számításokat végezve, a kulcs a kétharmados többség. A Szociáldemokrata Párt nem kockáztathatja, hogy a két kamara eltérõ módosító szövegeket fogadjon el, mert ennek a következménye, az egyeztetés sikertelensége esetén, a Képviselõház és a Szenátus együttes ülése is lehet, amikor háromnegyedes többség szükséges az alkotmánymódosítás jóváhagyásához.
Vagyis alapvetõen a parlamentben képviselettel rendelkezõ politikai alakulatok kompromisszumkészségén múlik az alkotmányreform. Sikerül-e egyetértést kialakítani a parlamenti pártok között? A Nagy-Románia Pártot valószínûleg teljesen ki kell hagyni a számításból. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség bizonyára partner lesz az olyan szövegrészek módosításában, amelyek a jogállamiságot erõsítik Romániában, és ilyen szempontból ez a legerõsebb elem, amire Nãstase számíthat. A leginkább kérdéses az egyébként nyilatkozatok szintjén "alkotmányreformer" Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt álláspontja. Létezik-e, valós-e ezekben a pártokban a megegyezésre való készség? Mennyire fogják ellenzéki identitásuk feladásának tekinteni, ha a kormányt támogatják az alaptörvény módosításának kérdésében? Véleményem szerint a közzétett politikai programok összeegyeztethetõek, az alapvetõ kérdésekben kialakítható az összhang. Romániának érdeke a kommunista diktatúra hatását még nem egy ponton viselõ alaptörvény átalakítása.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
TANULMÁNY