Alkotmányreform Romániában - közjog és politika

2002. március 8. Veress Emõd
letöltés

Az alkotmánymódosítás politikai elõkészületei

A 2000-es választásokat követõen a Nãstase-kabinet programjában komoly tételként szerepel az alkotmányreform.
A kormányzó Szociáldemokrata Párt (SZDP) 2001 nyarának elején elküldte a parlamenti pártok frakcióvezetõinek az alkotmánymódosításról szóló javaslatait. Nem egy konkrét módosító indítványról, kidolgozott tervezetrõl van szó, hanem egy politikai programról. Ezért is hangzottak el rögtön olyan panaszok, hogy a kérdések felvetése túl általános. Viszont ez a program határidõket tartalmazott az alkotmány felülvizsgálása tekintetében (amelyeket nem tartottak be):

  • a parlamenti frakciókkal való egyeztetések 2001. szeptember 1-ig
  • az alkotmánymódosító indítványt elõkészítõ parlamenti bizottság megalakulása 2001. szeptember 15-ig
  • az alkotmánymódosító törvény elõ-tervezetének megszerkesztése 2001. december 31-ig
  • a tervezet elfogadása a parlamenti frakciók és a Kormány által 2002. február 1-ig
  • az alkotmánymódosítás kezdeményezése 2002. február 15-ig
  • az alkotmánymódosító törvény elfogadása a Parlamentben 2002. május 15-ig
  • a népszavazás megrendezésérõl és szervezésérõl szóló törvény elfogadása 2002. május 25-ig
  • az országos népszavazás az alaptörvény 147. szakaszának (3). bekezdésében elõírt határidõ szerint zajlott volna le (a módosító törvény elfogadásától számított 30 napos határidõn belül).

A népszavazás dátumának az SZDP ekkor még 2002 június 10.-ét javasolta.
Mivel kisebbségi kormány van, az eljövendõ alkotmánymódosítás az SZDP, a Nemzeti Liberális Párt, a Demokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közötti kompromisszum eredménye lesz. "A nép alkotmányozó akarata nem más, mint az alkotmányozásban résztvevõ erõcsoportok és pártok egymásnak feszülõ alkotmánykoncepciójának eredõje."
Ezért tûnik fontosnak, hogy az SZDP, a liberálisok, a demokraták és az RMDSZ alkotmánymódosító programjait elemezzük, hiszen az általuk kötött kompromisszum fogja - sok tekintetben alapjaiban - átalakítani Románia alkotmányos megszervezését. Az alkotmányreform során Románia alaptörvényét oly módon kellene módosítani, hogy megteremtõdjenek az EU-csatlakozás közjogi feltételei és erõsödjön a jogállamiság.
Elõször a Nemzeti Liberális Párt tett közzé Romániában részletes álláspontot az alkotmánymódosításról, 2000 õszén, még a választások elõtt. Radikális változtatásokat javasolnak: áttérést a félprezidenciális kormányzati rendszerrõl a parlamentáris rendszerre, a sürgõsségi kormányrendeletek kibocsátásnak a lehetõségét csak ostromállapot és szükségállapot idejére szeretnék korlátozni, el akarják választani a két parlamenti ház hatáskörét, feladatait, garantálni a magántulajdont (a magántulajdon "óvása" helyett) stb.
Ez a liberális javaslat nem módosító indítvány, nem tervezet, hanem politikai program. Pozitív elemeket is tartalmaz, de ugyanakkor számos ponton támadható. Csak egy tényezõre utalnék. A liberális javaslat szerint a kormánytagság, beleértve a miniszterelnöki tisztséget is, abban a pillanatban megszûnik, ha az a politikai párt, amelybõl kinevezték, megvonja tõle a támogatását (A/4. pont). Ezzel a javaslattal két alapvetõ elvet sértenek meg: 1) a Kormány politikai szempontból csakis a Parlamentnek felelõs és 2) a Kormány felelõssége a miniszterelnök iránti szolidaritáson alapszik. Egy ilyen alkotmányos rendelkezés kormányválságok sorához vezetne, a politikai pártok közvetlenül hatalmi döntéseket hozhatnának, "közjogi személlyé" válnának. És hogy zajlana a pártonkívüli szakértõ kormánytagoknak a pártok általi ellenõrzése? A liberális javaslatot erõsen befolyásolta az akkor még friss Remeº-ügy. A pártból kilépett Traian-Decebal Remeº pénzügyminisztert a liberálisoknak nem sikerült eltávolítania a kormányból, mert Isãrescu miniszterelnök ragaszkodott az illetõ politikushoz. De ilyen (a Liberális Párt számára szomorú) eseményre nem lehet alkotmánymódosítást alapozni, figyelembe véve az esetleges következményeket (sorozatos kormányválságok, politikai pártok uralma). De ismételten hangsúlyozni kell, hogy a liberális javaslat számos pozitív elemet is tartalmazott. Ezzel a alkotmánymódosító javaslattal nem lehetett megjelenni a Társadalmi Demokrácia Romániai Pártjával folytatott elõzetes egyeztetéseken (túl radikális az akkori TDRP álláspontokhoz képest). Ezért 2001 márciusában a liberálisok egy "szelídebb" változatot is közétettek, amelyben határidõt is javasoltak az alkotmányreform véghezvitelére (2001 vége).

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
TANULMÁNY