A speciális törvényességi felügyeleti eljárások szabályai a bírósági gyakorlat tükrében

2013. október 4. dr. Péter-Szabó Tamás

A speciális törvényességi felügyeleti eljárásokat A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ct.) külön fejezetben, a VII. fejezetben szabályozza. Ezen eljárások törvényességi felügyeleti eljárások, de az általánostól eltérő speciális szabályokat tartalmaznak. Sajátosságuk abban adódik, hogy az általános törvényességi felügyeleti eljárásokkal ellentétben nem általánosságban például valamely cégjegyzékadat jogszabálysértő jellege miatt indulhat az eljárás, hanem a törvény által pontosan meghatározott okból. Ez adja ezen törvényességi felügyeleti eljárások specialitásait. De ezen eljárásokra is alkalmazni kell a törvényességi felügyeleti eljárásokra vonatkozó általános szabályokat, így például a Ct. 81. §-ában írott törvényességi felügyeleti intézkedésekre vonatkozó szabályokat.

A Szerző bírósági titkár (Nyíregyházi Városi Bíróság), főiskolai oktató (Nyíregyházi Főiskola).

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
GAZDASÁGI JOG
CÉGJOG