Az in-house beszerzések gyakorlata az Európai Bíróság esetjogában

2013. november 13. dr. Nagy Zsanett Mária

A közbeszerzési eljárások esetén előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a közösségi közbeszerzési irányelv, illetőleg az annak megfelelően implementált hatályos magyar közbeszerzési törvény nem teszi kötelezővé ajánlattételi felhívás közzétételét (értékhatár túllépése esetén sem.) A „házon belüli” beszerzés - ún „in-house” beszerzés - azt a fajta beszerzést jelenti, amikor az ajánlatkérő olyan ellenőrzési és irányítási jogokkal rendelkezik az ajánlattevő gazdálkodó szervezet felett, amely alapján az csak a „jogi látszat" szintjén rendelkezik önálló szerződéskötési akarattal, de tulajdonképpen az ajánlatkérő szervezeti egységének tekinthető. Az Európai Bíróság közbeszerzésre vonatkozó ítélkezési gyakorlata több alkalommal rámutatott arra az esetkörre is, amikor az Unió joga szabad utat enged az ajánlatkérő szervnek, hogy a ráruházott közfeladatok végrehajtásához saját közigazgatási, műszaki és egyéb eszközeit használhassa, szerveihez nem tartozó, külső szervezetek igénybevétele nélkül.

Ezek az ún. in-house szerződések azért is a közbeszerzési rendszer kényes pontjai, mert alkalmasak a közbeszerzések törvényt nem sértő megkerülésére, ami azonban számos esetben „visszaélésszerűnek tűnő” helyzetet hozhat magával.

A Szerző közbeszerzési szakjogász.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA