Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről

2014. január 21. dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi

A XXI. század igazságszolgáltatásának az egyik legnagyobb problémája az eljárások ésszerűtlen elhúzódása. A növekvő pertartamok oka ma már nem csupán az ügyek mennyisége, hanem természete, minősége is egyben. Éppen ezért az egyszerű ténybeli és jogi megítélésű ügyek vonatkozásában mutatkozik ésszerűnek az eljárás egyszerűsítése, mely az adott ügy elbírálását lényegesen felgyorsítja, időt felszabadítva ezzel a büntető igazságszolgáltatás számára a bonyolultabb, nehezebb megítélésű ügyek elbírálásához.

A tanulmány az eljárás egyszerűsítési formák közül az ítélkezési gyakorlatban gyakran egyik leggyakrabban használt jogintézmény, a tárgyalás mellőzése történeti fejlődését mutatja be, kitekintéssel a kontinentális alternatívákra és a jogintézmény változásait befolyásoló nemzetközi normákra, valamint felvet néhány elméleti és gyakorlati anomáliát a hatályos jogi szabályozás kapcsán.

A Szerző a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS