Az elévülés szabályai

2014. június 3. Szimuly László

A dolgozat egy, az Új Ptk. szabályainak ismertetésével kapcsolatos speciálkollégium keretében íródott, ezért annak tematikája az Új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos - az elévülés jogintézményét érintő egyes - főbb változások bemutatására épül. Az írás ismerteti az elévülés, annak nyugvására és félbeszakítására vonatkozó egyes új szabályok mellett a korábbi Legfelsőbb Bíróság (1/2007. PJE határozat) és az Új Ptk. Kodifikációs Főbizottságának a mögöttes felelősséget érintő eltérő álláspontját.

A Szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
PTK
ÚJ PTK