A közönség joga

2002. április 30. Polyák Gábor

Az elektronikus médiumok megjelenése jelentõs változásokat idézett elõ a nyilvános kommunikáció mûködésében. Összhangot kellett teremteni a rendelkezésre álló mûsorszolgáltatási lehetõségek szûkössége és a társadalomban jelen levõ vélemények sokfélesége között, ami a korábbinál szélesebb állami beavatkozást alapozott meg a médiumok mûködésébe. A sajtó szabadságáról a sajtó feladataira, a beszélõ egyéni érdekeirõl a közösség érdekeire helyezõdött a hangsúly.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
INTERNET-JOG
SAJTÓ
INFORMATIKA
TANULMÁNY