Az ideiglenes intézkedés elméleti szabályozása és gyakorlati kérdései

2015. április 7. Dr. Révész Dalma és Mátékovitsné dr. Kiss Éva

Az ideiglenes intézkedés a bíróságnak azon határozata, amely célja annak megakadályozása, hogy a fennálló állapot megváltozása miatt a kérelmező helyzete nehezebbé váljon, jogainak gyakorlása meghiúsuljon, illetve amely a fenyegető kár elhárítását szolgálja. Gyakorlatban megfigyelhető, hogy ilyen irányú kérelmek legnagyobb számban a családjogi ügyekben fordulnak elő és főleg a gyermektartásdíj megállapítására, a különélő szülőnek a gyermekkel való kapcsolattartására, a régi Csjt. alapján a gyermek elhelyezésére, illetve az új Ptk. alapján pedig a szülői felügyeleti jogok kizárólagos gyakorlására, illetve egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlására irányulnak.

Fentiekre figyelemmel érdemes nagyító alá venni az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek sok esetben hiányos előterjesztésének módját, ilyen kérelmek elbírálásának szempontjait, a peres eljárások gyakorlati tapasztalatait, arra is utalva, hogy egyes esetekben megfigyelhető, hogy a kérelmezők visszaélésszerűen gyakorolják ezen jogukat.

A Szerzők: dr. Révész Dalma bírósági titkár, Mátékovitsné dr. Kiss Éva polgári bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG
ÚJ PTK