A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján

2015. július 1. dr. Rózsa Erika

2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés rendszerét, bevezette a támogatott döntéshozatal, valamint az előzetes jognyilatkozat jogintézményét. A tanulmány a kódexnek e területen végbement leglényegesebb módosításait mutatja be.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ÚJ PTK