Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája

2015. július 30. dr. Hajdu Emese

A tanulmány az új Ptk. anyagi jogi szabályainak tükrében a gondnokság alá helyezés egyes eljárásjogi kérdéseit feszegeti. Felhívja a figyelmet a személyes meghallgatás kiemelt jelentőségére egy olyan eljárás során, ahol az alperes – a gondnokság alá helyezendő személy – maga az eljárás „alanya és tárgya”.

Gondnokság alá helyezhető-e valaki anélkül, hogy találkozzon az eljáró bíróval? Mindenki esetében elrendelhető-e az igazságügyi pszichiáterszakértői vizsgálat, aki ellen a gondnokság alá helyezési pert megindítják? A tanulmány körüljárja az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikáját is, külön figyelmet fordítva a felülvizsgálati eljárásra.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
ÚJ PTK