Keresetindítás a gondnokság alá helyezési perekben - Az aktív és passzív perbeli legitimáció, valamint a keresetlevél kötelező tartalmi elemeinek sajátosságai

2015. augusztus 7. dr. Hajdu Emese

Az új Ptk. alapján ki és hogyan indíthat gondnokság alá helyezési pert? Milyen eljárásjogi nehézségek merülnek fel a keresetindítás során? Miért igyekszik a család a gyámhatóságra hárítani a perindítást, ha valamelyik családtag esetében látják szükségét a cselekvőképesség korlátozásának?

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
CSALÁDJOG
GYERMEKJOGOK