A bíróságok feladatai a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában

2015. október 8. dr. Ivanov Márta

Az önkormányzatok fizetésképtelensége olyan speciális helyzetnek tekinthető amely - a gazdasági társaságokhoz képest - önálló törvényi szabályozást igényelt. A törvény alkalmazása során a bíróságok számos olyan problémával szembesültek, melyek megnyugtató rendezése érdekében még Kúriai döntésre, alkotmánybírósági normakontrollra avagy törvény-módosításra is szükség volt. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló törvény jelenleg hatályos változata a szerző álláspontja szerint megfelel a jogalkalmazói kívánalmaknak, és kiegészülve az évek során felhalmozott gyakorlati tapasztalattal, kellő hatékonysággal alkalmazható.

A tanulmányban a fizetésképtelen helyzetben lévő önkormányzat és a bíróságok valamennyi kapcsolódási pontjára világít rá a szerző és bemutatja a bírósági eljárásban vizsgált körülményeket, a meghozható határozatokat és a jogorvoslati lehetőségeket. Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásának, adósságrendezésben követendő eljárásának ismerete elengedhetetlen a téma megértéséhez, és a jogi problémák átlátásához, annak legfontosabb szabályait is ismerteti.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
ADÓZÁS