A Btk. szankciórendszere

2015. október 29. Szántó Otília

A publikáció elkészítésének az volt a célja, hogy áttekintést adjon a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szankciórendszeréről. Szerencsére a jogalkotó a büntetőjog dogmatikáját illetően már nem tudott újat mondani, hiszen az 1978. évi IV. törvény kellően kidolgozott volt. Mégis, az időközben bekövetkezett változtatások indokolttá tették egy olyan új kódex elkészítését, amely reflektál a körülöttünk végbement változásokra. Azt a kérdéskört vizsgálta a szerző, hogy a szankciórendszer miben és mennyit változott az idők folyamán. A dolgozat elkészítéséhez leíró, elemző és összehasonlító módszereket választott, valamint az egyes jogintézményeknél a bírói gyakorlatból is egy-egy jól ismert példát hozott. Szerkezeti felépítését tekintve a történeti előzmények bemutatását követően, a kriminálpolitikai változásokon túl, a szankciórendszeren belüli legtöbbször alkalmazott büntetést, a szabadságvesztést, valamint egy új büntetési nemet, az elzárást ismertette.

A Szerző a Pécsi Állam-és Jogtudományi Kar joghallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG