A végrehajtás felfüggesztésének szabályozása a közigazgatási perekben

2015. november 2. Czinkné dr. Arató Zita

A közigazgatási eljárások során hozott másodfokú döntések a közléssel válnak jogerőssé és általános szabályként azonnal végrehajthatóvá. A határozattal szemben benyújtott keresetnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, ezért kiemelt fontosságú körülmény, ha a felperes végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet terjeszt elő. A cikk a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során benyújtott végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmek elbírálására vonatkozó szabályokat gyűjti össze.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS