A non-verbális kommunikáció a tanúbizonyítás felvétele során, kiemelt figyelemmel a mimikára

2015. november 26. dr. Szénási-Varga Nóra

A tanulmányban a testbeszéd szerepét mutatja be a szerző a bírósági eljárásban a tanúvallomás non-verbális kommunikációjának középpontba állításával. Egyes metakommunikációs eszközök (mimika, gesztus, vokális kommunikáció) megfigyelése segítséget nyújthat a bírónak a tanúvallomás felvétele és értékelése során. A tanulmány betekintést ad, hogy melyek azok a jelek, amelyekre érdemes odafigyelni, továbbá kiemeli, hogy a metakommunikáció miért érdemel figyelmet a bizonyítási eljárás során. Bár jogrendszerűnk a non-verbális kommunikációt nem ismeri el bizonyítási eszközként, eljárásjogunk tartalmaz olyan jogszabályi hivatkozásokat, melyek a bizonyítási rendszer sajátosságaira figyelemmel a testbeszéd értékelésére közvetve lehetőséget teremt.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS