Gondolatok a mediációs eljárás alkalmazásának célszerűségéről

2015. december 3. dr. Szénási-Varga Nóra

A tanulmány készítése során a mediációs eljárás hasznosságára hívta fel a szerző az olvasó figyelmét. Kitért arra, hogy bár a mediáció alkalmazási területe egyre szélesebb, még mindig nem vert oly módon gyökeret hazai jogunkban, mint a nyugati államok jogrendszerében. Kihangsúlyozta a békítés és a mediáció, valamint a bírósági mediáció közötti különbséget valamint bemutatta a magánjognak azt a részét, ahol ez a fiatal tudományág a leggyakrabban alkalmazható. A végső konklúzióban kitért arra, hogy bírósági mediáció hazai gyakorlatunkba való átültetésével alkalmas lehet arra, hogy segítse a jogviták gyorsabb rendezését, valamint a végrehajtás önkéntességének előmozdítását.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ