Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

A vagyonelkobzás története és szabályozása a hatályos Btk.-ban

2015. december 11. dr. Lajkó Péter

Az írás célja elsősorban a vagyonelkobzás hatályos szabályainak a bemutatása, összefoglalása. Bevezetésül ismerteti a jogintézmény történeti előzményeit, a jogi szabályozás főbb állomásait. A hatályos szabályok ismertetésén kívül a tanulmány kitér a végrehajtási kérdésekre és a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
JOGGYAKORLAT