Az egyesületek és alapítványok 2016. évi kötelezettségei az új Ptk. hatályba lépése folytán

2015. december 12. Dr. Eiter Sándor

A cikk – mintegy „kézikönyv”- szerűen – kívánja segíteni a hatályos Ptk.-ra történő átállás során az abban résztvevőket. A jogszabályok összegyűjtésével és tematikus csoportosításával szeretné megkönnyíteni az egyesületek és alapítványok képviselőinek feladatait. Célja, hogy iratminták meghivatkozásával és a gyakorlatban felmerült kérdések megválaszolásával mind a szakemberek, mind a laikusként eljárók számára iránymutatást nyújtson. A szerző szem előtt tartotta azt is, hogy a hibás megoldások megelőzése a bíróság munkaterheit is megkönnyíti.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
JOGGYAKORLAT
PTK