A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során

2016. február 4. dr. Károlyi Milán

Kényelmes helyzetben van a jogalkalmazó akkor, ha az általa végzett tevékenységet egyetlen átfogó törvény, „kódex” szabályozza. Előfordul azonban, hogy még ekkor is alkalmazni kell más jogszabályokat, az adott jogágban érvényesülő alapvető jogintézményeket, vagy éppen a jogág alapelveit. A bírósági végrehajtás elrendelése, foganatosítása során elsődlegesen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) rendelkezéseit alkalmazzuk, azonban más jogszabályok alkalmazása is szükségszerű, melyek közül maga a Vht. emeli ki a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (a továbbiakban: Pp.).

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
VÉGREHAJTÁSI JOG