Közúti baleset okozása - Gondolatok a büntetőjogi felelősség problematikája kapcsán

2016. február 5. dr. Kiszella Andrea

A közlekedési bűncselekmények szabályozása, vizsgálata, megítélése és elbírálása speciális hozzáállást és figyelmet igényel a jogalkotótól, a közlekedőktől és a jogalkalmazóktól egyaránt. A „mindennap embere” meghatározott normarendszer szerint vesz részt a közlekedésben, azonban felmerül a kérdés, meddig terjednek kötelezettségei határai, milyen keretek között állapítható meg felelőssége egy közlekedési szabályszegésért. Tanulmányom célja azon gondolatok számbavétele, melyek a jogalkalmazóban felmerülhetnek a közúti baleset okozása vétsége vizsgálata, elbírálása során. Egy közúti baleset vizsgálata során a tények feltárása, az összefüggések és okfolyamatok felderítése után a jogalkalmazó feladata ezek egyenkénti és összességükben való alapos vizsgálata, hiszen a közlekedési balesetekkel kapcsolatos felelősség megállapítása a lelkiismeretes döntéshozó számára nem egyszerű feladat. Körben nyújt zsinórmértéket a 6/1998. Büntető jogegységi határozat.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
KÖZLEKEDÉS