Drogfogyasztás Magyarországon és Erdélyben

2003. március 13. Gál Csilla Emese

A kábítószer-fogyasztás, mint konkrétan megnyilvánuló jelenség

A kábítószer-fogyasztás ténye

  1. Magyarországon már a 90-es évek közepétõl észlelhetó a kábítószer jelenségének súlyosbodása. Egészen 2000-ig Erdélyben nem beszélhettünk kábítószer-fogyasztásról. Eddig az évig a kábítószerek itt csak trazitáltak javarészt Afganisztánból érkezve Törökországon, Románián keresztül Magyarország, Ausztria vagy Olaszország felé(együttmüködés a kábítószerrel való visszaélés írányában). Most már azonban kimondhatjuk, hogy az egykori tranzit országrész célországrésszé vált.
  2. Természetesen a jelenség itt sem jelentkezik egyforma mértékben, akárcsak Magyarországon vagy mondjuk konkrétabban Budapesten, ahol a kerületek szintjén létezõ drogfogyasztás nem oszlik meg arányosan. Ugyanígy Erdélyben is vannak veszélyeztetettebb helyek, leginkább azok a városok, amelyek egyetemi központok vagy amelyek földrajzi elhelyezkedésük miatt közelebb vannak a határokhoz vagy a nagyobb forgalmú nemzeti útakhoz.
  3. A kábítószerrel való visszaélés bûncselekményének elkövetési idejét tekintve a statisztikák azt mutatták ki, hogy Magyarországon október, november és július hónapokban nõ az ismertté vált elkövetések száma, míg decemberben, februárban és júniusban ez az arány alacsonyabb. Erdélyi vonatkozásban azért nem mondhatunk errõl semmit, mert amúgy sem olyan gyakori fogyasztás, hogy annak az esetleges csökkenése szembeötlõ lenne.
  4. Az elkövetési helyszínnel kapcsolatosan a következõket mondhatjuk el: amíg Magyarországon a leggyakoribb helyszín az utca, de nem elhanyagolandó az éttermekben, gyorsbüfékben való elkövetés sem, addig Erdélyben ez leginkább bárokban, diszkókban valósul meg, az utcán csak nagyon ritkán.

A kábítószer-fogyasztók

A WHO Szakértõi Bizottsága 1973-ban a fogyasztókat három típusba sorolta: kísérleti kábítószer-fogyasztók (akik egyszeri vagy csak néhány alkalommal fogyasztottak kábítószert), alkalmi kábítószer-fogyasztók (akik a kábítószert csak esetenként, különleges alkalmakkor fogyasztják); függõségi helyzetben lévõ fogyasztók (akiknél a kábítószer-fogyasztás következményeként kialakult már a dependencia.

  1. Ha ezen jelenleg is érvényes felosztás szerint vizsgáljuk meg a két országban elõforduló drogfogyasztási szokásokat, azt mondhatjuk el, hogy amíg Magyarországon egyre inkább a harmadik, tehát a kábítószer-függõk kategóriája a jellemzõ, addig Erdélyben sokkal inkább alkalmi kábítószer-fogyasztók vannak. Ez utóbbi helyen például egy droghalál eset sem fordult elõ, míg Magyarországon sajnos annál inkább.
  2. Ez a fenti különbség meghatározója lehet egy másik jellemzõnek, éspedig a fogyasztott szerre vonatkozónak. Ezzel kapcsolatosan az állapítható meg, hogy Magyarországon az alkalmi fogyasztók leginkább az LSD-t kedvelik (75%), de a kannabisz (55,7%) vagy az Ectasy (46,7%) fogyasztás is jelentõs méreteket ölt. A függõségi helyzetben lévõk 75% pedig heroint fogyaszt. Ehhez hasonlóan az Erdélyben is a domináns alkalmi fogyasztó kategória kedvenc szere a kannabisz és az Ectasy. Ellentétben az anyaországi adattal, Erdélyben az LSD használata elég ritka, a heroiné még inkább. Ez a jellemvonás mindenképpen összefüggésben van egy másik viszonyítási ponttal, a kábítószerek árával.
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS
DROGPOLITIKA
OTDK DOLGOZAT