Drogfogyasztás Magyarországon és Erdélyben

2003. március 13. Gál Csilla Emese

3. A különféle kábítószerek ára:

Drogfajta Magyarországi ár Erdélyi ár*
Kokain 35-53 $/g 4-10$/g
Heroin 18-40$/g 20-45$/g
Hasis 6$/g 5$/dózis
Marihuána 3-6$/db 3-5$/db
LSD 5-6$/db 8-10$/db
Ecstasy 6-7$/db 8-10$/db
* Forrás: Marosvásárhelyi rendõrség

Az ár, mint jellemzõ azért került a fogyasztókra vonatkozó adatok közé, mert Erdélyben az figyelhetõ meg, hogy a kemény drogokat azért használják a fogyasztók kisebb mértékben, mert az anyagi lehetõségeik nem engedik ezt, nem pedig azért, mert az erre irányuló szándék hiányozna. A romániai gazdasági helyzet alakulásával az emberek jövedelme nem bírja követni az árak iramát. Ezzel magyarázható, hogy a heroint inkább a társadalom magasabb rétegeibõl kikerülõ fogyasztók használják. És ha arra gondolunk, hogy fõvárosban egy adag heroin ára elérheti a 70-75 $-t is, a minimálbér pedig 60 $, talán könnyebben megérthetjük a kemény drogok fogyasztásának mellõzését.

4. Az elkövetõk életkor szerinti megoszlásáról elmondható, hogy míg Magyarországon a kábítószer-fogyasztók 60%-át a 18-24 éves korosztály alkotja, a 25-30 évesek 21,5%-ban, a fiatalkorúak pedig csupán 7,3%-ban vesznek részt a visszaélés bûncselekményének elkövetésében, addig Erdélyben a 16 évtõl a 30-32 évig minden korosztály egyforma mértékben van jelen a drogszcénán.

5. Az iskolai végzettségre vonatkozó adatok szerint Magyarországon a kábítószer-fogyasztók 45,7% általános iskolai végzettségû, utánna következik a középiskolát végzettek csoportja 23%-al majd az egyetemi vagy fõiskolai végzettségûek, akik csupán 5,4%-ban vannak jelen. Erdélyben viszont ez utóbbi kategória nagyobb arányban van jelen, de mégsem ez a leggyakoribb fogyasztói csoport. Csupán arról van szó, hogy számszerûleg többen vannak. A kábítószer-fogyasztók többsége ott is a középiskolai vagy szakmunkás iskola végzettjei közül kerül ki.

6. A társadalmi réteghez való tartozás szempontjából Magyarországon inkább a szubkultúrák tagjai az elkövetõk. Erdélyben viszont minden társadalmi réteg jelen van a szubkultúrától a középosztályon keresztül egészen a gazdag társadalmi rétegig, a magas poziciókat betöltõ kategóriákat is beleértve. Ezt igazolta az az idéni májusi rendõrségi akció, amely során a Szatmár megyében összesen 41 személyt tartóztattak le kábítószerrel való visszélés is vele való illegális kereskedelem vádjával és ezen személyek egy része politikai téren is tevékenykedõ személy volt.

7. Az elkövetõk állampolgárságára vonatkozó adatok is jelentõs eltérést mutatnak. Ugyanis míg Magyarországon a kábítószer-fogyasztók 91% magyar állampolgár és csupán 8,7%-a külföldi, addig Erdélyben az elkövetõk 35-40%-át teszik ki a külföldi állampolgárok. Így volt olyanra példa, hogy külfölfi állampolgárok Erdélybe jöttek azzal a kimondott céllal, hogy ott marihuanát termesszenek, ami meg is történt majd azt fogyasztották és terjesztették egyaránt. Volt olyan külföldi elkövetõ is, aki már volt kitiltva Romániából egy pár évre, pont ezen bûncselekmény miatt, de ennek letelte után visszatérve ott tovább folytatta a kábítószer-fogyasztást.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS
DROGPOLITIKA
OTDK DOLGOZAT