Drogfogyasztás Magyarországon és Erdélyben

2003. március 13. Gál Csilla Emese

Drogpolitika - drogprevenció

A megelõzésben fontos szerephez jut úgy a rendõrség, a rehabilitációban segítõ különbözõ szakemberek, mint a nevelõk, de a civil szervezetek is.

  1. A rendõrség munkájáról Erdély viszonylatban azt mondható el, hogy a kereskedõk üldõzése, ami az elsõdleges cél, elég jól halad. Az, hogy Magyarországon ez nem sikerül olyan mértékben, mint Erdélyben, azzal magyarázható, hogy ez utóbbi helyen sokkal kisebb mértékben létezik ez a jelenség, kevesebb az elkövetõ, így normális, hogy könnyebben kerülhetnek kézre. A rendõrség megelõzési munkájának hatékonyságát biztosító nagyobb anyagi háttér, a további kiképzés, olyan tényezõk, amelyeken sajnos mindkét helyen még javítani kell.
  2. Magyarországon a rehabilitációban résztvevõ orvosszakemberek munkájának a kezelõhelyek hiánya jelent akadályt, hisz õk gyógyítanának, de ha nincs hely a kezelõintézetben, lesz olyan fûggõ beteg, akivel nem is találkozhatnak. Másfelõl, ha a beteg elmegy segítségért, de azzal szembesül, hogy számára ott már nincs hely, esetleg még visszamegy oda késõbb, de ugyanaz a helyzet fogadja, utánna már a gyógyulási szándéka is lankadni kezd, így az óhajtott cél, hogy a kábítószer-függõk meggyógyuljanak és visszaintegrálódjanak a társadalomba, nem tud megvalósulni.

Erdélyben a kezelõhelyek száma nem jelent problémát, hisz nincs annyi beteg, de a különféle orvosszakemberek (belgyógyász, pszichiáter) együttes munkája az, ami nehézkés.

3. A pedagógusok általi nevelés Magyarországon úgy próbál hozzájárulni a drogmegelõzéshez, hogy az iskolában órák keretében megvitatásra kerül ez a téma. Az erdélyi iskolákban a felvilágosítást orvosi, rendõrségi szakemberbõl és civil szervezet képviselõjébõl álló csoportok végzik. Nagyon fontos lenne azonban a pedagógusok, nevelõk kiképzése ezen a területen. Lehet, hogy sokan közülük nincsenek kellõképpen tisztában a kábítószer jelenség minden aspektusával, így az átadott információ is szegényebb és hatástalanabbnak bizonyulhat.

4. Magyarországon is nemrég jelentek meg a civil szervezetek, de Erdélyben alig az idén jött létre egy pár drogmegelõzési központ és azok is nagyon "fiatalok". Feladatkörükben szerepel a tanácsadás, a segítség nyújtása, de az ott dolgozó szakemberek elmondása szerint csupán csekély számú konkrét esettel volt dolguk. Anyagi helyzetük, akárcsak az itteni civil szervezeteké, nehéz, az állam nem segíti õket eléggé.

A drogprevencióban a különbözõ országok kormányai is jelentõs szerepet vállalnak olyan kormányzati programok kidolgozásával, amelyek a kábítószer jelenségének visszaszorítására irányulnak. Ezek a nemzeti stratégia nevet viselik és kidolgozásuk, illetve végrehajtásuk az erre a célra létrehozott kábítószer-ellenes bizottságok feladata

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS
DROGPOLITIKA
OTDK DOLGOZAT