Drogfogyasztás Magyarországon és Erdélyben

2003. március 13. Gál Csilla Emese

A romániai kábítószer-szakemberképzés is a KTB feladatkörébe tartozik, a KKB-nak pedig valamely területre közvetlen jogszabály megalkotásáról kell gondoskodnia. Ugyanakkor a magyar drogstratégia végrehajtásáról, a magyarországi kábítószer-helyzet alakulásáról szintén a KKB-nak kell évente tájékoztatnia a Kormányt.

Amíg a magyar bizottságnak a drogstratégia végrehajtását is felügyelnie kell, addig a KTB szabályzat nagyon vázlatosan a következõkben foglalja össze a saját maga és a drogellenes központok által végzendõ konkrét megelõzési tevékenységet: felvilágosító rendezvények szervezése, kábítószer-ellenes nevelési és információs anyagok összeállítása és kutatási anyagok készítése.

Együttmûködés Magyarország és Románia között a kábítószer tiltott forgalma elleni harcban.

A két ország Kormánya között létrejött együttmûködési szerzõdés aláírására 1997 február 19-én került sor Budapesten. Az Egyezmény a szervezett bûnõzés, a terrorizmus és a kábítószer tiltott forgalma elleni harcban való együttmûködésrõl szól.

Ezen nemzetközi szerzõdés alapját a következõ Egyezmények képezik: az Egységes Kábítószer Egyezmény ( 1961. március 30, New York), Az Egységes Kábítószer Egyezményt módosító Jegyzõkönyv (1972. március 25, Genf), Pszichotrop Anyagokról szóló Egyezmény (1971. február 21, Bécs), Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni ENSZ Egyezmény (1988. december 20, Bécs), Az általános eljárásról szóló ENSZ Egyezmény (1990. február 23, New York).

A szerzõdõ felek különösen azokban az esetekben mûködnek együtt, amelyekben a bûncselekmények vagy azok elõkészületei az egyikük országának felségterületén valósulnak meg és adatok utalnak a másik fél országának felségterületére. Ez a különös együttmûködés annál is inkább szükséges, mivel, mint már arról szó volt, az Afganisztánból érkezõ, Romániát tranzitáló kábítószer-szállítmányok végül Magyarországra, Olaszországba vagy éppen Németországba jutnak.
Az Egyezmény célkitûzései a következõkben foglalhatók össze: Magyarország és Románia kapcsolatának fejlõdése, közös erõfeszítések fokozása a terrorizmus elleni harcban, nemzetközi szervezett bûnõzés elleni akciók egyeztetése.

Az Egyezmény 3.cikke az, amely konkrétan a kábítószer-ellenes harcban való együttmûködésrõl szól. Eszerint a kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének, elõállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, valamint jogellenes forgalmazásának megakadályozásában a felek különösképpen a következõkben mûködnek együtt:

Közlik egymással a kábítószer tiltott elõállításában és kereskedelmében részt vevõ személyek, valamint ezek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, továbbá az ilyen bûncselekmények különleges részleteit, amennyiben ez a bûncselekmény megakadályozásához vagy a közrendet súlyosan veszélyeztetõ bûncselekmény elhárításához szükséges.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BŰNÜLDÖZÉS
DROGPOLITIKA
OTDK DOLGOZAT