Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

A fedezetelvonó szerződés az új Polgári Törvénykönyv tükrében

2016. május 20. dr. Ivanov Márta

A hitelezőket megkárosító ügyelettel szembeni jogvédelem intézménye nem a mai kor találmánya. A fedezetelvonó szerződésekre vonatkozó rendelkezések az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvének, a szerződések hatályára, hatálytalanságára vonatkozó rendelkezései között kaptak helyet. A Ptk. a korábbi joggal egyezően a relatív hatálytalanság szankcióját fűzi a fedezetelvonó ügyletekhez. Expressis verbis kimondja a szerző fél tűrési kötelezettségét, felróhatóságtól függetlenné tette a fedezetelvonó szerződéssel megszerzett dolog továbbadójának felelősségét, és szabályozza a fedezetelvonó szerződések láncolatának esetét is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK