A szülői felügyelet gyakorlása és a kapcsolattartás szabályozása a 2013. évi V. törvény tükrében

2016. július 1. dr. Ancsák Szilvia

A szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás megváltozott, az új PTK. Negyedik Könyvében lefektetett szabályait igyekezett a szerző bemutatni a korábbi szabályok, rendelkezések (Csjt., Gyer.) rögzítésével. A téma rögzítése során áttekintette a jogi szakirodalmat és a bírósági joggyakorlatot, valamint példákat hozott fel a Nyíregyházi Járásbíróság előtt befejezett ügyekből. Külön kitért írásában a gyermek meghallgatására, valamint, hogy a véleményéket hogyan veszik figyelembe a bíróság előtti eljárásokban.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK