A közhitelesség elvével kapcsolatos elméleti megközelítések a magánjogi irodalomban

2016. július 6. dr. Pósa Gergely

Jelen tanulmányom az egyes, ingatlan-nyilvántartási szakirodalomban jártas szerzőknek a közhitelesség elvével kapcsolatos elméleti megközelítéseit járja körbe. A választásom azért erre az alapelvre esett, mert úgy vélem, hogy közhitelesség nélkül ingatlan-nyilvántartás sem létezne, az ingatlan-nyilvántartás nem tudná azt a rendeltetését betölteni, amelyre hivatott.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
INGATLANJOG