Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben

2016. július 18. dr. Pósa Gergely

Tanulmányomban - a témában fellelt szakirodalomra, jogesetekre és gyakorlati példákra támaszkodva – igyekszem bemutatni az ingatlan-nyilvántartási alapelveket és az egyes elvek fontosságát. Természetesen a téma gazdagsága folytán teljes és átfogó bemutatásra nem kerülhetett sor, amit az is befolyásolt, hogy az Új Ptk. hatálybalépésével egyes alapelvek tételes szabályozása az Inytv-ből kikerült, mások pedig módosításra kerültek, ennek következtében tanulmányomban a korábbi és a jelenlegi szabályozásban megmutatkozó alapvető különbségeket, illetőleg azt kívánom bemutatni, hogy ezen újraszabályozott elvek gyakorlatban való érvényesülése a jogalkalmazás számára milyen kérdéseket vethet fel a későbbiekben.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
INGATLANJOG