Szülői felügyeleti jog a gyakorlatban

2016. július 19. Dr. Illés Melinda

A cikk először azt fejti ki, hogy az 1950-es évektől milyen módon jutott el a jogalkotás és a jogalkalmazás a törvényes és a törvénytelen gyermek közötti különbségtételtől a gyermek mindenek felett álló érdekéig, majd az új Ptk. szabályainak áttekintésével bemutatja a szülői felügyelet tartalmát. Ezt követően kerül részletesen kifejtésre, hogy melyek a szülői felügyelet szünetelésének, megszűnésének és bíróság által történő megszüntetésének esetei. A cikk foglalkozik a szünetelés – megszűnés – gyermektartásdíj kapcsolatával is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
CSALÁDJOG
PTK