Az ajándékozási szerződés áttekintése

2019. augusztus 22. Soós Ágnes Zsófia

A tanulmány bemutatja az ajándékozási szerződés, mint szerződéstípus kialakulását és változását a római kortól egészen a hatályos szabályozásig. A hatályos Polgári Törvénykönyv szövegének alapulvételével ismerteti az ajándékozási szerződés fogalmi elemeit, az alaki kellékeket, Körüljárja az érvényesség témakörét, illetve a rendszertani elhelyezés problematikáját is. Részletesen szól továbbá kettő jogintézményről, az ajándékozás visszaköveteléséről illetve a megtagadásáról. Végül kifejtei az ajándékozási illeték kérdéskörét is.

A Szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem joghallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PTK