A lopás anyagi jogi kérdései

2016. szeptember 2. Dr. Bartha András

A tanulmány célja a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVI. fejezetében szereplő vagyon elleni bűncselekmények legelterjedtebb tényállását a 370. §-ban található lopás bűncselekményének tudományos hátterének részletes bemutatása.

A bevezető részt követően a tanulmány foglalkozik a lopás elkövetési tárgyával, azzal, hogy az elkövetési magatartásnak milyen szempontoknak kell megfelelnie, illetve milyen elkövetési magatartással valósítható meg a bűncselekmény. Részletesen bemutatásra kerül a jogtudomány által kimunkált stádiumtan, foglalkozik azzal, hogy ki lehet a bűncselekmény alanya, majd bemutatja az évtizedek alatt kialakult, többlépcsős minősítési rendszert. A tanulmány végül foglalkozik az egység és a halmazati kérdésekkel, illetve a más bűncselekményektől történő elhatárolással.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG