Bírósági közvetítés a gyakorlatban - mediáció a polgári peres eljárásokban

2016. szeptember 30. dr. Gresa Katalin

A tanulmány célja a bírósági közvetítésről szóló 2002. évi LV. törvény (Kvtv.), az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló irányelve, a Közvetítők európai magatartási kódexe, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a családi mediációról szóló R (98) 1 számú ajánlása, valamint a részletszabályokat megállapító bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása adta jogi szabályozás keretében 2014. decemberétől 50 polgári peres eljárással kapcsolatban lefolytatott önkéntes és kötelező közvetítői ügyben bírósági közvetítőként szerzett gyakorlati tapasztalatok bemutatása. A publikáció végig követi a bírósági közvetítés valamennyi fázisát az ügy bírósági közvetítőhöz érkezésétől a közvetítői ügy, illetve eljárás befejezéséig, továbbá bemutatja mediáció során legtöbbször használt általános és egyediesített iratmintákat.

A szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG