A magyar kártérítési felelősség rövid fejlődéstörténete

2016. október 25. dr. Németi R. Máté

A kártérítési jog modern jogunkban a kötelmi jog különös részének egy fejezetét képezi. Tiltott cselekmények más jog által védett érdekének jogellenes és vétkes megsértése, amihez a magánjog kártérítési kötelezettséget társít jogkövetkezményként. Frank Ignác szavaival élve, „aki akárminő tettével kárt okoz, ezt pótolni tartozik”. Így határozta meg az 1848. előtti magánjogunk a kártérítési kötelezettség főszabályát. Az alaptézist tekintve, ez korunkra sem változott meg: „aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”.

A Szerző ügyvédjelölt.

letöltés