A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem három esetköre a gyakorlatban – kitekintéssel a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján szünetelőként nyilvántartott ügyek sajátosságaira

2016. november 11. dr. Gresa Katalin

A dolgozat a végrehajtási eljárás során rendkívül gyakran előforduló végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmek három típusának jogalkalmazási kérdéseit teszi a vizsgálata tárgyává, rövid kitekintéssel a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján szünetelőként nyilvántartott végrehajtási ügyek sajátosságaira. A tanulmány bemutatja az adós Vht. 48. § (3) bekezdése szerinti kérelme alapján folytatandó eljárást, valamint a Vht. 49. § (1) és (2) bekezdése alapján a Vht. vagy a Pp., illetve más jogszabály szerinti valamely jogorvoslathoz kapcsolódóan felmerülő végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem alakulását.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VÉGREHAJTÁSI JOG