Napidíj az elítéltnek, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekért - avagy 2017. január 01. napján hatályba lépő kártalanítás szabályok a 2013. évi CCXL törvényben

2017. január 16. dr. Sörös László

A tanulmány foglalkozik az Emberi Jogok Európai Bíróság által a Varga és mások kontra Magyarország 2015. március 10. napján meghozott ítéletével, továbbá az elítéltek alapvető jogait sértő elhelyezési körülményeivel.
Részletesen kitérek a 2017. január 01. napján hatályba lépő 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) kártalanítási
eljárásáról lefolytatásának szabályaira. Tanulmányomban felvetem a kártalanítási eljárás lefolytatása során felmerülő gyakorlati problémákat.

A Szerző bíró.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS