Az önbíráskodás körében felmerülő anyagi jogi kérdések és a jogos önhatalom

2017. január 20. Dr.Mensáros-Tordai Judit Tekla

A tanulmány az önbíráskodás mint vagyon elleni erőszakos bűncselekmény rendszertani helyének tisztázását követően foglalkozik a tényállás anyagi jogi kérdéseivel, kitérve a tényállási elemekre, a minősített esetekre, a halmazati és
elhatárolási kérdésekre, e körben ismertetve az ide vonatkozó bírói gyakorlatot és a büntethetőséget kizáró ok elemzésénél a jogos önhatalom kérdéseit vizsgálva.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG