A közlekedési bűncselekményekről – kitekintéssel a gondatlanságra

2017. február 8. dr. Oláh Péter Balázs LL. M.

A közlekedési bűncselekmények körében a gondatlanság problematikájának bemutatása. A problémát a számomra a balesetek ok és okozati összefüggésének kérdése, a gondatlanság büntetőjogi megítélése jelenti, azaz mi az amit az elkövető terhére róhatunk. A gondatlanság terén az emberi és más extrinzik (külső motivációk) faktorok jelentik azt a kiindulópontot, amelyek a közlekedési eseményekre (az emberi viselkedésre) álláspontom szerint befolyással bírnak. Így vajon milyen bűnösségről beszélhetünk bizonyos jelenleg pönizált cselekményeknél (leginkább a negligencia esetében) és mennyire indikált a büntetőjogi intervenció?

A Szerző titkár.

letöltés