Közbeszerzésről érthetően - fókuszban az elektronikus közbeszerzés | Budapest, 2019. április 4. csütörtök | Regisztráljon most!

Az állami támogatások versenyjogi szabályozása az Európai Unióban

2017. március 9. dr. Cogoi Márk

Tanulmányomban az Európai Unió versenypolitikájának állami támogatásokra vonatkozó szabályait, előírásait kívánom bemutatni, egységes szerkezetbe foglalva, röviden kitérve a nemzetközi (EU-n kívüli) gyakorlatra is. Ismertetem továbbá az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek elbírálására vonatkozó EU-s és hazai eljárásrendet is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG