Az állami támogatások versenyjogi szabályozása az Európai Unióban

2017. március 9. dr. Cogoi Márk

Tanulmányomban az Európai Unió versenypolitikájának állami támogatásokra vonatkozó szabályait, előírásait kívánom bemutatni, egységes szerkezetbe foglalva, röviden kitérve a nemzetközi (EU-n kívüli) gyakorlatra is. Ismertetem továbbá az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek elbírálására vonatkozó EU-s és hazai eljárásrendet is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG