A jogos védelmi helyzet megítélése az élet elleni cselekményeknél a bírói gyakorlatban, jogi szabályozásának alakulása

2017. március 28. Dr. Kiss Andrea <>

A szakdolgozat tárgy eseti döntés, anonimizált határozatok, egyedi bírósági határozatok felhasználása útján kizárólag jogerősen elbírált jogesetek alapján, azaz gyakorlati szempontból annak szemléltetése, hogy a jogos védelem egyes kérdéseit illetően már egységesnek tekinthető joggyakorlat kialakulásáig vezető út során ugyanazon történeti tényállásra vonatkoztatva is mennyire eltérő jogértelmezések születtek. Továbbá annak bemutatása, miszerint igen felelősségteljes, összetett értékelő, elemző tevékenységet igényel minden eset kapcsán annak eldöntése, hogy az egyén cselekvősége valóban a jogintézmény védelme körében bírálandó-e el. Összegzésképpen pár gondolat erejéig rá kívántam mutatni, hogy az ún. szituációs jogos védelem szabályozása ellenére - mely adott élethelyzetekben vélelem által biztosítja az egyén által tanúsított magatartás büntetlenségét - miért nem mellőzhető továbbra sem valamennyi hivatásrend részéről a gondos elemző, értékelő tevékenység.

letöltés