Fiatalkorúak szabálysértési felelőssége, a velük szemben alkalmazható szankciók

2017. április 13. Dr. Kozák Beatrix

Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogyan szabályozza a hatályos szabálysértési törvény a fiatalkorú elkövetők felelősségét. Ennek keretében részletesen elemzem a velük szemben kiszabható szankciókat. Rámutatok arra is, miben térnek el a felnőtt korúakkal szemben alkalmazhatóktól, vagy éppen azokkal azonosak. Jogeseti példákkal is illusztrálom, hogy az egyes szankciók mely esetekben lehetnek célravezetők, és mely esetekben volna szükséges továbbfejlesztésük, elsősorban a szabályozás szintjén. Alternatív megoldásokra is teszek javaslatot, figyelemmel a büntetőjogi
rendelkezésekre.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés