A gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás rendszere

2017. április 18. dr. Bana-Nagy Adrienn

A tanulmány a gyermeki jogok kialakulásának, valamint nemzetközi és hazai deklarációjának rövid áttekintése után a gyermekvédelem rendszerét, ezen belül a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, illetve pénzbeli és természetbeli ellátásokat, továbbá a gyámügyi igazgatás rendszerét tekinti át. A gyermekvédelem és a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás egy olyan egymásra épülő, komplex terület, amelynek elemei horizontálisan és vertikálisan is egymásra, illetve egymás mellé épülnek, különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. Azonban a gyermekvédelem rendszerét csakis egységként lehet értelmezni, hiszen az egyes ellátási formák szorosan egymásra épülnek. A gyermeki jogok és a gyermekvédelem komplex rendszere egymással szoros egységet alkot, hiszen a gyermekvédelem egyik legfontosabb alapelvének, a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényre juttatása elképzelhetetlen a gyermeki jogok ismerete nélkül. Ehhez a kusza útvesztőhöz ad egy kis iránymutatást ez a dolgozat.

A Szerző bírósági titkár .

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKVÉDELEM