A Közszféra különböző jogviszonyainak összehasonlítása a jogviszony létesítése szempontjából

2017. április 19. dr. Bana-Nagy Adrienn

A közszolgálati jogviszony a munkajogviszonyok egy sajátos típusa, a munkáltatói oldalon egy speciális fél áll, maga az Állam. Ezért célszerűségi szempontból a jogviszonyra vonatkozó részletszabályokat nem a Munka törvénykönyve keretein belül, hanem külön jogszabályokban fektette le a jogalkotó. Kissé kilógva a sorból, a magyar jogrendszer a közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályokat több törvényi szintű jogszabályban fektette le. Jelen tanulmány a jogviszonyok létrejötte tekintetében ad egy kis útmutatást.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG