A homoszexualitás társadalmi megítélése a büntetõjog, illetve a 37/2002 (IX.4.) AB határozat tükrében

2003. július 10. Weimann Krisztina
letöltés

IRODALOM

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteibõl, 2002: In: Fundamentum, 3-4. szám
Birtalan Balázs, 1997: Halállal lakoljanak? Budapest, Cartafilus
Davies, Christie: Szexuális tabuk és társadalmi határok, In: A homoszexualitásról (szerk. Tóth László), Budapest, 1994
Fernandez, D., 1994: Ganümédész elrablása, Budapest, Európa
Garai Borbála, 2002: A börtönbõl a hálószobán át az anyakönyvezetõig In: Fundamentum, 3-4. szám
ILGA-Europe 2000: A szexuális orientáció az Európai Unióban és
Jeney Petra, 2002: Az összehasonlítás nehézségei In: Fundamentum, 3-4. szám
Juhász Géza-A. Tímár Eszter, 2002: Homofóbia és kisebbségi státusz In: Fundamentum, 3-4. szám
Magyarországon
Schiffer András, 2002: Kilúgozott alapjogvédelem In: Fundamentum, 3-4. szám
Solymár Ildikó, 2002: Forradalmi lépések In: Fundamentum, 3-4. szám
Takács Judit, 1998: Bevezetés a homoszexualizálás tudományába In: Replika, 33. - 34. szám
Takács Judit, 2002: Az intézményesített diszkrimináció vége? In: Fundamentum, 3-4. szám
Tóth László, 1994: A modern kori homoszexualitás néhány kérdése In: A homoszexualitásról (szerk. T. L.), Budapest
Uitz Renáta, 2002: A melegek jogai - de milyen alapon? In: Fundamentum, 3-4. szám

37/2002. (IX. 4.) AB határozat
18/2000. (VI. 6.) AB határozat
21/1996. (V. 17.) AB határozat
35/1994. (VI. 24.) AB határozat

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK
KISEBBSÉGI JOGOK
SZAKDOLGOZAT