Bűnmegelőzés a fiatalkorúak körében Magyarországon

2017. május 19. Szebényiné dr. Németh Nóra Eszter

Legtöbbször már csak a bűnözéssel kapcsolatos hírek jutnak el az emberekhez, pedig Magyarországon eredményesen folyik a bűnmegelőzési „munka” is.

A dolgozatban több nézőpontból világítottam meg a bűnmegelőzést, például fogalmi, történeti, jogi oldalról, és áttekintettem a hazai megközelítést. Továbbá foglalkoztam a bűnmegelőzés talán egyik legfontosabb célcsoportjával, a fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnözéssel és a megelőzés lehetőségeivel, valamint az ezt „első helyen” megvalósító rendőrséggel.

A bűnmegelőzés terén elért eredmények nagyon értékesek, akár egy biztonságosabb jövő képét vetítik elénk. De mindenképpen munkálkodni kell a bűnmegelőzési intézményrendszer még tökéletesebbé tételén. A jogalkalmazók feladata, hogy a jogszabályok elavult vagy már nem működő láncszemeinek a módosítására folyamatosan javaslatokat tegyenek, és a jogalkotók feladata, hogy ezeket mérlegeljék és megvalósítsák. A gyakorlati (jogalkalmazói) és elméleti (jogalkotói) munkában részt vevők együttműködése, közös munkája még sikeresebbé, eredményesebbé teheti a bűnmegelőzést.

A Szerző törvényszéki titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS